right>right>

מסע קסום ומפתיע בתוך חלל מוזיאון מיניאטורי, הפותח בפני הקהל הצעיר, טיפין טיפין, את השער אל האמנות ואל המוזיאון הגדול – דרך משחק במוזיאון קטן, הבנוי לפי מידותיו. "חמור ירוק" מגלה את העולם הנסתר של המוזיאון, ומקרב אליו את לב הילדים – דרך משחק דמיון שבו הם אדריכלים ואמנים ומעצבים, השותפים למתחולל במוזיאון הקם ונהיה לעיניהם.

ההצגה הופקה עבור מוזיאון הרצליה לאמנות ובסיועו.


רעיון, עיצוב, ועל הבמה: נילי דביר

ליווי אומנותי: רות זיו אייל

הלחנה ועריכה מוסיקאלית: אסף הלוי

עיצוב וביצוע תפאורה: נילי ומנחם דביר

תודות: איקי גלעד

מתאים לגילאי: 4 - 8 עד 150 צופים | 50 דק'